All episodes

Hvordan kan man snakke til både barn og voksne under tidspress i en kort 17. mai-gudstjeneste? Og hva i all verden har fortellingen om Jesus og de ti spedalske med nasjonaldagen ...

Sammen med kateket Caroline Vesterberg ser vi nærmere på årets prekentekster i den stille uke og spør hvordan man kan formidle så komplekse tekster med så krevende temaer. Ka...

Vi inviterer med oss påskevandringsspesialist, kateket Caroline Vesterberg i Haslum menighet, for å diskutere hvordan man kan undervise og forkynne for barn og unge til påske. ...

Linn og Per Kristian forbereder Maria budskapsdag og spør om det egentlig er en god dag for familiegudstjenester. Hva gjør man når man plutselig skal snakke til barn om fødsler...

Linn og Per Kristian har fått gjest i studio! Ellen Aasland Reinertsen er med for å snakke om lignelser generelt og Såmannssøndag spesielt. For hva er egentlig dette ugresset...

Er bibeltekster om barn bra for barn? I denne episoden diskuterer Linn og Per Kristian hvordan man kan bruke bibeltekster om barn i trosopplæringen, og drøfter spesielt fortellin...

Vi inviterer Hilde Brekke Møller, studiedirektør med doktorgrad på den historiske Jesus, i studio og diskuterer julefortellingene i Det nye testamentet fra et historisk perspek...

Hva gjør man når man skal fortelle juleevangeliet og alle vet hvordan det går? Hva kan man finne i teksten som kan kommunisere med barn i dag? I denne andre episoden av "Bibel o...

Hva gjør vi med eselet?

Første søndag i advent kommer snart. For mange som jobber med trosopplæring i Den norske kirke innebærer det LysVåken og tid for å forkynne over fortellingen om Jesus som rir...