Marianne Bjelland Kartzow, professor i NT ved Teologisk fakultet, diskuterer prekenteksten til Maria budskapsdag med Per Kristian Hovden Sætre. Hva er det egentlig Lukas forteller om møtet mellom Gabriel og Maria? Hvorfor ligner Maria som alle andre som møter Gud i Bibelen? Og hvordan er hun forskjellig fra dem alle? Protesterer hun faktisk mot Guds plan? Og hva mener hun når hun sier at hun er Herrens tjenestekvinne? Eller står det «Guds slave»? Dette og enda mer får dere svar på i denne spesialepisoden av Bibel og babbel.

Share | Download