Vi tar med oss linsene fra forrige episode og undersøker hvordan Sakkeus-fortellingen fremstiller kjønnsroller, barneroller og kroppsidealer. Preker man egentlig over denne teksten til barn fordi den voksne Sakkeus blir fremstilt som barn? Er det i tilfelle greit? Og hvordan kan vi bruke forestillinger om stor og liten på en god måte i prekenen?

Share | Download