Linn og Per Kristian leser seg i denne episoden gjennom fortellingen om den lamme i Kapernaum (han som ble firt ned gjennom taket i Markus 2,1–12, prekentekst 2. februar). Hvordan blir egentlig den lamme beskrevet? Var han en fattig stakkar, eller var han en rik slaveeier? Er Jesus så mild og forsiktig som vi ofte tenker, eller provoserer han med vilje? Mener Jesus virkelig at synd og sykdom henger sammen? Og hvordan kan vi forstå og snakke om konflikten mellom Jesus og de skriftlærde, når temaet er så utilgjengelig? 

Share | Download