Vi inviterer med oss Fredrik Saxegaard for å snakke om rekruttering og forkynnelse. Er det noe i forkynnelsen som gjør at ungdom ikke får lyst til å begynne å jobbe i kirka? Er det mulig å snakke på måter og ta opp temaer som kan gjøre kirkelig tjeneste til et mer naturlig valg? Episoden tar utgangspunkt i Fredriks artikkel i Tidsskrift for praktisk teologi 2/2019.

Share | Download