Er det ikke litt rart at det blir så mye tåkeprat om faste, når det egentlig er ganske så konkret? Vi lurte på hvordan man kan snakke om og praktisere faste sammen med barn og unge. Derfor inviterte vi Stian Kilde Aarebrot, forfatter av boka «Kunsten å forme livet – plastisk teologi» og leder av praksisnettverket Etter Kristus. Hvordan kan man faste? Hva skal man si? Kan barn praktisere tro? Og i tilfelle hvordan? Og kan noe av det de voksne i Etter Kristus driver med overføres til arbied med barn og unge?

Share | Download