Vi får hjelp fra Sverige til å se hvilke bilder av barn og barndom som kommer til uttrykk gudstjenester og forkynnelse for barn. Karin Rubenson er stipendiat i praktisk teologi ved Uppsala universitet og har vært gjesteforsker ved MF i høst. Hennes forskningsområde ligger nært opp til Linns, men der Linn forsker på trosopplæringsdeltakere har Karin fokusert bare på kirkevante barn. I denne episoden kombinerer vi perspektivene og gir hjelp til refleksjon over hva vi tenker om barn og hvordan det former det vi gjør og det vi sier. 

Share | Download