Etter 23 episodar med «på den eine sida slik» og «på den andre sida sånn», tek me bladet frå munnen og luftar kjepphestane våre. Me har også samla inn sterke synspunkt på trusopplæring og forkynning for born og unge frå kollegaer nært og langt borte. Så då har me klargjort våre føresetnader – er du klar til det same?

Share | Download